Pavel Schweiner
+420 721 390 313
info@vratovesystemyps.cz

Typy vedení

  Standardní vedení

Standard vedení je nejběžnějším systémem kolejnic pro vedení vratového křídla. Používá se, pokud je volný prostor nad hranou otvoru v rozmezí od 420 mm do 1000 mm. Torzní pružiny jsou umístěny nad svislou částí vedení. Vodorovná část vedení může být vyrobena také pod úhlem.
  Vedení pro vysoký překlad

Pokud je volné místo nad otvorem větší než 1000 mm, je Vedení pro vysoký překlad lepším řešením než Standardní vedení (může však být použito i v případě nižšího překladu). Tento systém dokonale využívá volného místa nad otvorem, protože kolejnice pro vratové křídlo vedou nejprve nahoru a dovnitř do místnosti se ohýbají až těsně pod stropem. Získáte tak mnohem více využitelného prostoru než pokud by do stejného otvoru byly instalovány vrata se Standardním vedením. Kromě šířky a výšky je u těchto vrat důležitým rozměrem i tzv. HL, což je vzdálenost spodní hrany vodorovné části kolejnice od horní hrany otvoru. Pružiny jsou u Vedení pro vysoký překlad standardně instalovány nad svislou část vedení, ale mohou být také umístěny na jeklu nad vratovým otvorem. Vodorovná část vedení může být vyrobena také pod úhlem.
  Vertikální vedení

Je-li volný prostor nad překladem roven nebo větší než výška otvoru + 400 mm, můžeme použít vrata bez vodorovné části vedení. Taková vrata mají pouze vertikální část vedení a odtud pochází i jejich název. Torzní pružiny jsou umístěny nad vedením, ale mohou být také přimontované na jeklu instalovány nad překlad.
  Vedení pro nízký překlad

Vedení pro nízký překlad je speciální systém vratových kolejnic, který umožňuje instalaci vrat již od výšky překladu 200 mm. U takto nízkého překladu musí být torzní pružiny instalovány vzadu za vodorovným vedením. Pro instalaci pružin vpředu na překladu je potřeba minimálně 330 mm od hrany otvoru po strop. Za určitých okolností nemohou u tohoto systému vést lanka uvnitř vratového vedení (tak jako je tomu u ostatních typů), ale jsou vedeny venkem. U Vedení pro nízký překlad je charakteristickým znakem vodorovné vedení složené ze dvou kolejnic, což umožňuje lepší utěsnění vratového křídla (horní sekce).