Pavel Schweiner
+420 721 390 313
info@vratovesystemyps.cz

Typy vedení

W - čistá šířka stavebního otvoru
H - čistá výška stavebního otvoru
L - volný prostor nad překladem
O - ostění
K - výška horizontalního vedení
D - hloubka horizontalního vedení
X - délka stropního pohonu

Typ vedení L [mm] O [mm] K [mm] D [mm] X [mm]
LHR-X min. 100* 110 H-40 H+650 až 900 4 350 pro H>2 500
LHF-X min. 200** 110 H-40 H+650 až 900 3 600 pro H<=2 500
SL min. 420 125 H+190 H+490
 

* platí pro případ manuálně ovládaných vrat; v případě použití stropního pohonu L min. 130 mm
** platí pro manuálně i automaticky ovládaná vrata stropním pohonem