Pavel Schweiner
+420 721 390 313
info@vratovesystemyps.cz

Stavební připravenost

Pro montáž vrat je nutno, aby v garáži a na ostění okolo otvoru pro vrata byla hotová omítka.
Doporučujeme, aby byla hotová podlaha včetně dlažby nebo jiné povrchové úpravy.

A - šířka otvoru: Šířka otvoru pro tato vrata může být jakákoliv, vrata budou vyrobena na míru.

B1, B2 - ostění: Minimálně 12 cm - při doporučeném přesahu vrat 1 cm na každé straně.

C - výška otvoru: Libovolná - vrata budou vyrobena na míru.

D - nadpraží: Optimální výška nadpraží je 25 cm a více, v tomto případě mají vrata optimální průběh a v otevřeném stavu vyjedou nad horní hranu otvoru. Je-li výška nadpraží 14 - 22 cm, nutno použít sadu pro nízkou výšku nadpraží, torzní pružiny jsou na horním rámu v zadní části.

D - nadpraží: (standard ) Optimální výška nadpraží je 42 cm a více, v tomto případě mají vrata optimální průběh a v otevřeném stavu vyjedou asi 10 cm nad horní hranu otvoru.

E - zásuvka 220V: Umístěná na stropě cca. 20 cm od osy vrat ( kolmice ze středu vrat směrem do garáže ). Zásuvka je trvale pod napětím, není vypínána žádným vypínačem !

Vzdálenost od vrat:

  • pro vrata do výšky 250 cm - 340 cm od vrat
  • pro vrata do výšky od 250 do 300 cm - 420 cm od vrat


G - vývodka: Dvoužilový kabel vede od spínacího tlačítka (na stěně) a je ukončený vedle zásuvky 220V pro pohon. Tlačítko slouží k ovládání vrat, není-li k dispozici dálkový ovladač - pro provoz není nezbytně nutné, pouze zvyšuje komfort obsluhy. Pro tento účel je možno použít např. zvonkové tlačítko. Tlačítko je nejlépe umístit na stěně vedle vrat nebo vedle dveří spojujících garáž s domem.

Kabeláž tlačítka nesmí být propojena s elektroinstalací !
Kódový zámek - stejná funkce jako tlačítko, možno umístit vně garáže, propojení s pohonem bezdrátově rádiovým signálem.

V případě, že Vaše garáž neodpovídá daným rozměrům, je možno přizpůsobit vrata konkrétním podmínkám - v tomto případě nás kontaktujte, abychom mohli zvolit optimální řešení.

U sníženého kování (nadpraží menší než 42 cm) může při ručním ovládání dolní část spodní sekce při otevření vrat zastínit otvor cca. 12 cm!